ابتدا وارد بخش ثبت نام شوید اگر حساب کاربری در فیوچر کالا ندارید!

سپس وارد بخش حساب کاربری خود شده و از ثبت خرابی را انتخاب نمایید

سپس با توجه به موارد خواسته شده تمامی گزینه ها را به درستی انجام دهید

در آخر گزینه ثبت را زده و منتظر کد رهگیری بمانید

کد رهگیری خود را حفظ نمایید تا از روند مراحل درخواست خود مطلع شوید

در ویدیو زیر میتوانید تمامی موارد خواسته شده برای ثبت خرابی کالای خود را مشاهده نمایید